สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

 

จัดทำโดย
สภาการพยาบาล

   ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-5967537-8 โทรสาร 02-589-7121

 ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือสภาการพยาบาล


ราคา : 150 บาท