ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวบุคคลที่อ้างตัวเป็นบุคลากรพยาบาลขนยาเสพติด

 

    จากกรณีการจับกุมบุคคลที่อ้างตัวเป็นบุคลากรวิชาชีพพยาบาลในคดียาเสพติดตามที่เป็นข่าวนั้น สภาการพยาบาล ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่านางสาววฤนดา ไชยลังการ หญิงสาวที่ถูกจับกุมจากการขนยาเสพติด ณ ด่านตรวจแม่ต๋ำ สภ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น ไม่ใช่พยาบาลตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อประเภทต่าง ๆ และไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ชี้แจ้งเป็นเอกสารแล้ว