สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "Nurses Run For Health 2018" 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "Nurses Run For Health 2018" เนื่องในวันสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00-09.00 น. ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thainurse.org  ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 10 ต.ค. 2561 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ