ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ