ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 เมษายน 2565สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

 

คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ Web Application