ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565
***ประกาศผลสอบวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สภากาารพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

***คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565

 

>>> ตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบ Web Application : https://services.tnmc.or.th/