สภาการพยาบาลขอความร่วมมือสมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานและเผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาลสภาการพยาบาลขอความร่วมมือสมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานและเผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล 

 

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่... https://forms.gle/erhbX1rNYpxEQPHB8

 

***ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี