กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย        กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

        ผู้สนใจจะเข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทาง...

  เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือ https://dmd.go.th/register/

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561