ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

ตรวจผลการสอบ ==> คลิกที่นี่