ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ


คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ Web Application