สภาวิศวกรเชิญผู้ที่สนใจประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกรสภาวิศวกรจัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร ภายใต้แนวคิด "20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น ความท้าทายสู่ความสำเร็จ" จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1303 ต่อ 1306