ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ออกไปตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังประกาศ