ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563
- ข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก 
 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. 
  ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบศูนย์สอบ และวันที่สอบ ที่เว็บแอพพลิเคชั่นบริการสมาชิก
  หากไปสอบผิดศูนย์สอบ หรือผิดวัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ