ประกาศรับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 2) จำนวน 1 ทุน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
โทร. 02 576 6000 ต่อ 8712 และ 064 586 2431
 E-mail:  [email protected]
Website : http://www.pccms.ac.th
Line Id : cra_hrd

- สำเนาประกาศ การให้ทุนฯ
- แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา