ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา