ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ