ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔