รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ