ขอเชิญลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)         สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 โดยปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 17.00 น. ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D 
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 
เวลา 7.30 น. - 17.00 น. 
****ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

SCG Building 30D
https://goo.gl/maps/NJx75x5kuTbrDMVR8

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เพราะจะมีชุด PPE ใส่ Mask และ Face shield 

อาหารกลางวัน : ผู้จัดเตรียมให้

การเดินทาง: รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีบางชื่อ
รถเมล์ สาย 52,65 และ 97

 

***ทั้งนี้ พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล วันละ 5 หน่วยคะแนน
 

สภาการพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน

 

ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... http://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/