ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (หน้าโรงกลั่นบางจาก)สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2564 โดยปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้านหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซอยสุขุมวิท 64

*** ทั้งนี้ พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล วันละ 5 หน่วยคะแนน ***

สภาการพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน

ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... http://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/bangchak1/

ข้อมูลการปฏิบัติงานพยาบาลอาสา (บางจาก)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
                         ด้านหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซอยสุขุมวิท 64 
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก  https://goo.gl/maps/Tew8WJu5NE6Z7qxi8

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2564
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

***ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2564***

 

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปุณณวิถี (มีรถรับส่งจากสถานีปุณณวิถีเข้าซอยสุขุมวิท 64) หรือสามารถนำรถมาจอดได้

การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ 
อุปกรณ์ป้องกัน : ผู้จัดเตรียม Mask, Face Shield, Glove, Hair Cover และชุด PPE ให้ 
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม : ผู้จัดเตรียมให้