ขอเชิญลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)         สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างสภาการพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 

         หลังจากที่สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบใบอนุญาตฯ ท่านเรียบร้อยแล้ว และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเปิดให้บริการในวันที่ท่านลงทะเบียนไว้ สภาการพยาบาลจะติดต่อท่านโดยการส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียน แจ้งรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ท่านก่อนวันปฏิบัติงาน

 

สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D 

SCG Building 30D
https://goo.gl/maps/NJx75x5kuTbrDMVR8


ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 
เวลาปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 17.00 น. 

 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เพราะจะมีชุด PPE ใส่ Mask และ Face shield 
อาหารกลางวัน : ผู้จัดเตรียมให้
การเดินทาง: รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีบางชื่อ /รถเมล์ สาย 52,65 และ 97

 

***ทั้งนี้ พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล วันละ 5 หน่วยคะแนน

สภาการพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน

 

ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... 

 

ลงทะเบียนที่... https://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/scg4/

 

ลงทะเบียนที่... https://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/scg3/

 

ลงทะเบียนที่... https://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/scg2/

 

ลงทะเบียนที่... https://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/scg/