ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ