ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Download เอกสารการสมัครได้ตามไฟล์แนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 13  สิงหาคม 2564

         **เอกสารแนบรายละเอียดการสมัคร

 แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศคณะอนุกรรมการ

แบบยินยอมตรวจสอบประวัติ

ข้อกำหนดวัตถุประสงค์