ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์  ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี


                  คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ

                  คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ Web Application