ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ