ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ