สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

- ค่าลงทะเบียน 600 บาท
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

- โครงการ

กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- โทรศัพท์ 02-596-7548 โทรสาร 02-589-7121 หรือ line ID : @985rkxrj