ขอเชิญผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 40 ชุด โดยวิธีสอบราคา"สภาการพยาบาลขอเชิญผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 40 ชุด โดยวิธีสอบราคา"

- กำหนดยื่นเอกสารและซองเสนอราคา วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- เปิดซองเสนอราคา 1 กันยายน 2566
- ประกาศผลการเปิดซอง 27 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ : ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 40 ชุด โดยวิธีสอบราคา