สปสช. เพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยบริการ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น”ให้สัมภาษณ์โดย

- นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการให้บริการพยาบาลของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ สภาการพยาบาล

ที่มา : “รายการบ่ายนี้มีคำตอบ” สำนักข่าว MCOT เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

https://youtu.be/Kz5G2icr7g0