ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2566 เรื่อง Taking the Lead in Innovation and Future of Medicineข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล     

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2566 เรื่อง Taking the Lead in Innovation and Future of Medicine ในวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566  ณ  โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park

 ** อัตราค่าลงทะเบียน

** CNEU 9 หน่วยคะแนน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://riac.onvirtual-meeting.com/home.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]