ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft 365 Business Standard) โดยวิธีสอบราคา