ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11        ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “Succession Plan : การพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลที่ยั่งยืน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-  ไม่มีค่าลงทะเบียน
-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
-  รับจำนวนจำกัด 1,000 คน
-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.45 - 13.30 น. (ไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการร่วมประชุม)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการประชุม
- คำแนะนำในการเข้าร่วมประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online Meeting
ID : 932 8329 5026
Passcode : 757584

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 หรือ line ID : @433apxax