ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 24 ปี        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางณิชากร ศิริกนกวิไล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 24 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกรพร้อมมอบแจกันดอกไม้ให้กับ นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)