ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง Enhancing Challenges in Midwifery Careข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Enhancing Challenges in Midwifery Care ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

** อัตราค่าลงทะเบียน 1,600 บาท
** CNEU อยู่ระหว่างพิจารณา
** รับจำนวน 200 ท่าน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email : [email protected]