ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่น 6"ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

      คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่น 6" ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 23 สิงหาคม 2567

 

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ : https://docs.google.com/forms

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยฝึกอบรมพยาบาล/ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลแผลและออสโต ฝ่ายการพยาบาล

ทร. 02 244 3000 ต่อ 5427 / 02 244 3084