ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ     ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 - ธันวาคม 2567 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ขยายเวลารับสมัคร ถึง 15 มิถุนายน 2567

*** ดาวน์โหลดเอกสารขยายเวลารับสมัคร

- หนังสือขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

** ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- โทร. 081 - 483 - 6220 (อาจารย์นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา)
- โทร 02 596 7580 หรือ 02 596 7590