ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป