ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับรังสีทางการแพทย์”ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

        โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมการอบรม เรื่อง“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับรังสีทางการแพทย์” ในวันที่  13 – 14 มิถุนายน 2567  

** สถานที่ฝึกอบรม

- พยาบาลวิชาชีพ (บุคลากรภายใน) ณ ห้องบรรยาย 3D-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- พยาบาลวิชาชีพ (บุคลากรภายนอก) ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

** อัตราค่าลงทะเบียน

- พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรภายใน จำนวน 40 ท่าน ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

- พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรภายนอก จำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

** CNEU อยู่ระหว่างพิจารณาจากสภาการพยาบาล

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มิถุนายน 2567

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://daa.cra.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปัทมา กุสุมาลย์ ฝ่ายการพยาบาล

โทร. 0-2576-6000 ต่อ 6526

Email : [email protected]