ขอเชิญเข้าอบรม โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่ตอบโจทย์พยาบาลแห่งอนาคตข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ อาจารย์พยาบาล เข้าอบรม โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่ตอบโจทย์พยาบาลแห่งอนาคต ในวันที่ 13 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รูปแบบ Online และ Onsite ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

** อัตราค่าลงทะเบียน 30,000 บาท
** CNEU 50 หน่วยคะแนน
** รับจำนวน 60 ท่าน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)