ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

        ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี การเรียนการสอนแบบ Hybrid (On-site และ Online) เพื่อมุ่งหวังผลิตบุคลากรผุ้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)

 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.si.mahidol.ac.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์เบาหวานศิริราช
โทร. 02-419 9568-9 ต่อ 105, 111  (คุณกัญญาภัค / คุณสุภาวิตา)