สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3”       สภาการพยาบาลขอเชิญพยาบาล นิสิต/นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 

***ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพยาบาลสากล จนถึง 21 ตุลาคม 2567 

***สามารถร่วมกิจกรรมโดยการถ่ายภาพตนเองขณะบริจาคโลหิตและถือป้ายกิจกรรมและเขียนข้อความเชิญชวนสั้น ๆ โพสต์ลง Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok พร้อมติดแฮชแท็กโครงการ 3 แฮชแท็ก คือ #Nationalnursesday #Bloodforlife #พยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3 และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

***สามารถส่งภาพและคลิปกิจกรรมมายังสภาการพยาบาล ทางอีเมล nurse.blooddonate3@gm