ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2 ปี 2567      ขอเชิญผู้บริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยขึ้นไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 เรื่อง “บริหารอัตรากำลังและผลิตภาพทางการพยาบาล” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

-ไม่มีค่าลงทะเบียน
-ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยคะแนน
-รับจำนวนจำกัด 1,000 คน

**ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการประชุม
- คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติในการร่วมประชุมวิชาการ

**ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมในนามโรงพยาบาล/สถาบัน ต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่าน QR code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 กรกฎาคม 2567และแสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00-12.30 น. 
- เข้าร่วมประชุมในนามรายบุคคล ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถแสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.30-13.00 น. 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์. 02-596-7571-72