สภาการพยาบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สภาการพยาบาลนำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และคณาจารย์ตัวแทนจากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.