สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาพยาบาล สาขา การดูแลผู้สูงวัยที่ดำเนินการโดยสภาการพยาบาลจาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย จำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจากพร้อมด้วยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้บริหารระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการมูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมโอกูระ เพรสทีจ