ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Transforming the Impact of Nursing & Midwifery on Global Healthcare”มูลนิธิไนติงเกล (Nightingale Foundation) กำหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Transforming the Impact of Nursing & Midwifery on Global Healthcare” ระหว่างวันที่ 27-28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลอง 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้ปี 2020 เป็นปีของพยาบาลและผดุงครรภ์

ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.nightingale2020.com