สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดลนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล นำคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์และทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้  ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศิริราช