สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม รัชกาลที่ 9เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 4 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล