สภาการพยาบาลร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนางสาวภรณ์วรัตน์ ลาภพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ผู้แทนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล ร่วมเปิดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี