นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังนักศึกษาพยาบาลที่ร่วมโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งให้กำลังนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย