สภาการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร