สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 10สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564  และ Workshop ครั้งที่ 10 New Scientific Discoveries and Technologies in Dementia โดยการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมนารายณ์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และ workshop วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบ online  และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานประชุมดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://thaidementia.mconferenceplus.com/index.php